072 520 75 20

Ring oss

mikael.adolfsson@strikerconsulting.se

Maila oss

a

Om Striker

Vad är Striker Consulting?

Striker Consulting AB ägs och drivs av Mikael Adolfsson. Jag är civilekonom och har arbetslivserfarenhet som revisor på Grant Thornton (5 år) och Controllerchef på Hufvudstaden AB (6 år).
Mina specialistområden ligger inom målstyrning, budget- och prognosarbete, ekonomistyrning och verksamhetsuppföljning.

Strikers affärsidé

  • Erfaren ekonom med bakgrund inom revisionsbranschen för ägarledda bolag och som controllerchef på ett av de ledande fastighetsbolagen i Sverige. Erfarenhet av verksamhetsuppföljning, managementrapportering, systemägare/beställare av affärssystem, årsredovisning och delårsrapporter och personalansvar.
  • I rollen som controllerchef på ett av Sveriges ledande fastighetsbolag ansvarade jag för bolagets budget- och prognosarbete, ekonomistyrning och verksamhetsuppföljning, framtagande av styrelseanalys, årsredovisning och delårsrapporter samt verkade som affärsmässigt stöd för affärsområdescheferna. Jag hade personalansvar över fyra personer i controllergruppen och stödde även redovisningsavdelningen i deras utveckling främst i excel och i förbättringar av deras bokslutsprocesser;
  • Ansvarade för upphandling och införande av ett nytt budget/prognos-system vilket även utvecklades till ett hjälpmedel för såväl intern och extern rapportering samt verksamhetsuppföljning. Jag har även utvecklat och dokumenterat rutiner, effektiviserat processer för kvalitetssäkring och arbetat med marknadsanalyser, omvärldsanalyser och konkurrentanalyser.
  • Jag har arbetat med revision med inriktning mot ägarledda bolag i 5 år. Erfarenhet av revision, upprättande av årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning för ett antal större koncerner. Internrevision med fokus på att dokumentera interna rutiner.